Gå direkt till innehåll
CLAAS, AgXeed och Amazone har skapat den första autonomigruppen och presenterar lösningar för högautomatiserat och autonomt fältarbete. Fler partners väntas ansluta sig inför Agritechnica.
CLAAS, AgXeed och Amazone har skapat den första autonomigruppen och presenterar lösningar för högautomatiserat och autonomt fältarbete. Fler partners väntas ansluta sig inför Agritechnica.

Pressmeddelande -

Gemensamma krafter: CLAAS, AgXeed och Amazone etablerar 3A - världens första autonomigrupp för flera tillverkare

CLAAS, AgXeed och Amazone har accelererat sitt samarbete inom området högautomatiserade och autonoma jordbruksmaskiner och arbetsprocesser genom att etablera den första autonomigruppen 3A – AVANCERAD AUTOMATION & AUTONOMI - och öppnar även upp för fler tillverkare av jordbruksmaskiner att ansluta sig till samarbetet.

3A – AVANCERAD AUTOMATION OCH AUTONOMI
I många regioner i världen är brist på kvalificerad arbetskraft en viktig faktor som driver utvecklingen av högautomatiserade och autonoma teknologier inom industri och jordbruk. Syftet är inte att ersätta kvalificerade arbetare, utan att frigöra dem för mer krävande uppgifter, särskilt under högsäsong. Spannmålsskörden 2023 i centrala och norra Europa är ett bra exempel: tröskning, stubb-bearbetning, primär jordbearbetning och sådd av täckgrödor och eftergrödor måste alla utföras samtidigt på grund av väderrelaterade skördeförseningar, i en tid då kvalificerade arbetare ofta är svårtillgängliga. Ny teknik kan hantera dessa toppar och göra det möjligt att i framtiden uppnå optimala resultat även med mindre erfaren personal.

Genom etableringen av 3A kommer företagen genom sin kombinerade expertis att påskynda utvecklingen, standardiseringen och marknadsintroduktionen av semi- och helt autonoma traktor-redskapskombinationer samt möjliggöra att de utvecklade teknologierna ska kunna rullas ut snabbare och på en bredare basis.

Inledande lösningar för jordbruk
Den marknadsfärdiga tekniken som utvecklats av 3A-gruppen omfattar design- och implementeringsprogramvara som tidigare endast var tillgänglig för autonoma fältrobotar, men som nu kan användas tillsammans med AgXeed-boxen för att även styra traktorer och redskap. Beroende på kraven och den tillgängliga hårdvaran kan kontrollnivån variera från mycket automatiserad till autonom. Från planering till implementering och analys, underlättar tekniken arbetsbördan för både gårdschefer och operatörer och ökar effektiviteten i jordbruksprocesser.

"Jordbruksrobotar agerar idag främst i slutna system med begränsade applikationer och utan möjlighet att kunna använda dem parallellt eller i kombination med andra fordon och redskap", förklarar utvecklingsteamet.

"Det är här 3A:s innovativa tillvägagångssätt kommer in: inom koncernen har vi utvecklat AgXeed-boxteknologin, som för första gången kopplar ihop traktorer och redskap med planeringen och den autonoma implementeringsprocessen med hjälp av det standardiserade ISOBUS-gränssnittet. Via detta gränssnitt, kan redskap interagera med fältrobotar, AgBots och traktorer för att möjliggöra automatiserad eller autonom processoptimering."

De första produkterna som utvecklats av 3A är Amazone AutoTill för mulchkultivatorer och CLAAS Autonomy connect, som omfattar hela bearbetningsplaneringen och genomförandeprocessen. Dessa lösningar, som har testats under fältförhållanden, är startpunkten för ytterligare applikationer från flera tillverkare som involverar alla tänkbara maskinkombinationer för utomhusarbetsprocesser.

CLAAS Autonomy connect, Amazone AutoTill och AgXeed AgBot erbjuder en mängd betydande fördelar för användaren:

  • Både traktorn och redskapet utför alla operationer precis som lantbrukaren eller entreprenören har planerat.
  • Planeringsfunktionen beräknar inte bara den bästa möjliga rutten; det säkerställer också att kombinationen traktor-redskap är optimalt konfigurerad. Detta förhindrar arbete av dålig kvalitet och ineffektivitet till följd av felaktiga inställningar.
  • Den första planen ligger till grund för att minska arbetsbelastningen de efterföljande åren, eftersom det då endast krävs säsongsanpassningar – till exempel beroende på huvudgröda, eftergröda och omlopp.
  • Fel av maskinkombinationen upptäcks av sensorer och korrigeras automatiskt för att bibehålla en konstant hög processkvalitet. Systemet känner till exempel automatiskt av när kultivatorn riskerar att sätta igen och anpassar arbetsdjupet och hastigheten därefter.
  • Ansvaret för att producera optimala resultat ligger inte längre enbart på operatören, vilket minskar trycket på dem, särskilt under långa arbetsdagar.
  • Förplanerade och processoptimerade maskin-redskapskombinationer är mer energieffektiva och därmed mer kostnadseffektiva i drift.
  • Jordbrukare och högt kvalificerade operatörer kan utföra andra viktigare operativa uppgifter medan den planerade uppgiften utförs, eftersom ständig övervakning inte längre behövs. På icke-autonoma traktorer gör tekniken också att mindre skickliga eller erfarna förare kan producera optimala resultat.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


Swedish Agro
Swedish Agro är ett svenskt företag som förser lantbrukare med insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Företaget representerar CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR och AGXEED i Sverige. Service och reservdelar finns mobilt och på 24 orter både via egna anläggningar och servicepartners. Med en av Europas modernaste foderfabriker tillverkas foder för flera djurslag. Swedish Agro är ett företag i Danish Agro-koncernen som består av en rad företag inom lantbruksbranschen i norra Europa.

Kontakter

Helena Wictorin

Presskontakt Marketing- & Kommunikationschef +46730947409

Relaterat innehåll

Förser svenskt lantbruk med maskiner, insatsvaror och foder

Swedish Agro är ett svenskt företag som förser lantbrukare med insatsvaror, foder och maskiner av högsta kvalitet. Företaget representerar CLAAS, HORSCH, METSJÖ, RAUCH, SPEARHEAD, SCANSTONE, AVR, AGXEED och DALBO i Sverige. Service och reservdelar finns mobilt och på 24 orter både via egna anläggningar och servicepartners. Med en av Europas modernaste foderfabriker tillverkas foder för flera djurslag. Swedish Agro är ett företag i Danish Agro-koncernen som består av en rad företag inom lantbruksbranschen i norra Europa.

Swedish Agro